โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
 

Arisa News 2 More 2018

In The News: on Friday 16,2018 our star Grade 6 student Arisa Iwai is in the news again. Arisa is constantly breaking boundaries and proving that with hard work and a gritty determination to succeed great things can be achieved at this young age. Arisa manages to produce presentations in English which you would expect from university graduates. Hard to believe that this 12 year old grade 6 student could hardly speak any English three years ago.With hard work, diligence and lots of support from her parents and Mataneedol teachers, Arisa goes from strength to strength in her academic achievments. Well done Arisa.Everyone is very proud of you.👩‍🎓🏅🥇🎉 ニュース:今週私たちの6年生の岩井ありさが再びニュースに取られます。アリサは絶えず境界を越え、勤勉さと頑強な決意でこの若い時代に偉大なことを成功できる事を証明しています。ありさは、大学卒業者から期待されるプレゼンテーションを英語で制作しています。この12歳の6年生は3年前にほとんど英語を話すことができなかったと信じがたいです。彼女の両親やメッタニードンの教師の授業、そしてたくさんのサポートによって、ありさは学業成績の中で力を発揮しています。私達はあなたを非常に誇りに思っています

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)