โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
 

 

Today, the students and English and​Thai​ teachers ​ ​from K1A&B class went on a​ ​field trip​ to Bung Tung Sang Park. The park is a serene place and it will open up our students’ senses to different sights and sounds because of its diverse natural beauty. This will be a very special day for students to learn about the environment.​ In​ ​keeping with the theme "My Small World”. Every week​ we have a very​ fun​ and​ ​ active ​ learning activity.🚌🚍⛲🌳🦋🐞🦖今天,K1A&B小朋友和英语老师一同去了Bung Tung Sang公园,这是一个非常安静的公园并且可以让小朋友们通过听看体验大自然多样美,这是一个非常特别的一天让小朋友去学习大自然“我的迷你世界”。每周我们都要有趣的活动。今日は、K1A&Bクラスの生徒と英語教師が、Bung Tung Sang Parkへ遠足に行きました。公園は穏やかな場所であり、その多様な自然の美しさや様々な光景と音に私達の学生は耳をすますでしょう。テーマ「私の小さな世界」に沿って、生徒が環境について学ぶための非常に特別な日になります。毎週私たちは非常に楽しく活発な学習活動をしています.. 

 

 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)