,
 
โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7    Fax : 0 4 3 - 3 4 1 7 4 7
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 
     
   
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
MATANEEDOL WINTER CAMP 2021
   
               
 

ดร.อรทัย สันติเมทนีดล

(ผอ.ฝน ของเรา) แห่งโรงเรียนเมทนีดล
ประธานนำประชุมคุณครูไทย

>>> Read more..

   

เข้าสู่ปลายฝนต้นหนาว

ทีมพนักงานเตรียมอุปกรณ์ร่ม
ชุดกันฝนพร้อมส่งนักเรียน

>>> Read more

 
               
 

บ้านสีเขียวที่โรงเรียนเมทนีดล

GreenHouse G7 G8 มัธยมศึกษาปีที่ 1-2
โรงเรียนเมทนีดลเตรียมปลูก
กล้าพืชผักสวนครัว

>>> Read more..

   

ขับรถเรียนภาษาต่างประเทศ

ดร.อรทัย สันติเมทนีดล  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดล 
(ผอ.ฝนของเรา) ผู้นำทางวิชาการสร้างสังคมเรียนรู้
ยั่งยืนทางภาษาต่างประเทศ

>>> Read more..

 
               
 

โรงเรียนเมทนีดล
เป็นกำลังใจปลดล็อคดาวน์
จังหวัดขอนแก่น

ผอ.ฝนของเรา นำทีมตัวแทน
คุณครูต่างชาติ-ไทย และบุคลากรโรงเรียนเมทนีดล

>>> Read more....

   

มัธยมเมทนีดลศักยภาพขั้นสูง

เสนองานวิจัยในงานประชุม
วิชาการนานาชาติ เป็นนักวิจัย
อายุน้อยที่สุดในโลก

>>> Read more....

 
               
 

สุดยอดด้านสุขอาชีวอนามัย

ความสะอาดและความปลอดภัย
(Occupational Health and Safety)

>>> Read more..

   

มาตรการเข้มด่านแรก

เตรียมความพร้อมรับรองการเปิดเรียน
ในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)

>>> Read more....

 
               
 

ฝึกฝนการออกเสียง
ภาษาอังกฤษ


เข้าทบทวนบทเรียนผ่านระบบ
ดิจิทัลออนไลน์
เรียนจอลลี่โฟนิกส์กับคุณครูไมค์

>>> Read more....

   

โรงเรียนเมทนีดล

มอบ หมวกคลุมผมตัวหนอนสีฟ้า เจลล้างมือแอลกอฮอลล์

>>> Read more....

 
               
 

ฝึกฝนการออกเสียง
ภาษาอังกฤษ


เรียนแกรมม่า
จอลลี่โฟนิกส์กับคุณครูวินซ์

>>> Read more....

   

ฝึกฝนการออกเสียง
ภาษาอังกฤษ


เรียนออนไลน์คุณภาพ
ต้องกับเจ้าของภาษา T. Steph

>>> Read more....

 
               
 

 

2020
Vision


วิสัยทัศน์ชัดเจน
ทีมเมทนีดลเเกร่งตั้งเเต
่ผู้อำนวยการ

>>> Read more....

   

 

Joyful
graduation's day


งานวันเปี่ยมสุข
Joyful graduation's day
ที่ผ่านมา

>>> Read more....

 
               
 

 

รางวัลยกย่อง
เชิดชูเกียรติ


ขอแสดงความยินดีกับ
ดร.อรทัย สันติเมทนีดล (ผอ.ฝน)
เข้ารับรางวัล

>>> Read more....

   

 

แสดงการร้องเพลง
ภาษาอังกฤษ


โรงเรียนเมทนีดล
ได้รับเกียรติจากสำนักงาน
วัฒธรรมจังหวัดขอนแก่น

>>> Read more....

 
               
 


The 12 th International
Culture and Food Fair


การบริหารพหุวัฒนธรรม
ในโรงเรียนเมทนีดล
โดยดร.อรทัย สันติเมทนีดล (ผอ.ฝน)

>>> Read more....

   


新年快樂 
(ซินเหนียนไคว้เล่อ) 


 ผอ. ฝน ประธานจัดการแสดงพิเศษ
3 รายการ มังกร 9 เซียนคึกคัก
รัวกลอง 12 ชัยิ

>>> Read more....

 
               
 


โรงเรียนเมทนีดล

ประดิษฐ์เครื่องวัดฝุ่นจิ๋ว

ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ที่กำลังปกคลุมลุกลามไปทั่วประเทศไทย

>>> Read more....

   


O-NET


ผลสอบระดับชาติทุกปี
ของนักเรียนเมทนีดลสูงกว่า
มาตรฐานชาติ

>>> Read more....

 
               
 


โรงเรียนเมทนีดล


ก้าวเข้าสู่ปีที่ 12 อย่างสวยงาม
ในโลกของเราพรั่งพร้อมด้วย
ผู้อำนวยการที่มีใจรักนักเรียนทุกคน
คุณครูต่างชาติ-คุณครูไทยใจด
ีพยาบาลผู้ช่วย พนักงานมืออาชีพ

>>> Read more....

   


กิจกรรมวันเด็ก 


โรงเรียนเมทนีดล
ประจำปีการศึกษา 2562
ช่วงเช้าสดใสนักเรียนรับความรู้
การปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ในเหตุการณ์
แผ่นดินไหว และสึนามิ

>>> Read more....

 
               
 


โรงเรียนเมทนีดล


จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาล
วันคริสต์มาส ส่งท้ายปีเก่าเจ้ากุลทอง
สู้ไม่ถอยต้อนรับเจ้าหนูซู่ซ่า พ.ศ.2563

>>> Read more....

   


2020 วิสัยทัศน์ชัดเจน


การทำความตกลงระหว่างประเทศ จีน
เเละไทย ระหว่าง อาจารย์จิน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาจีน
ฮาร์เออบิน ประเทศจีน

>>> Read more....

 
               
 


นักเรียนเมทนีดล


สำเนียงสื่อสารภาษาอังกฤษกับพิธีกรตัวน้อย
พร้อมตัวแทนนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา
กล่าวต้อนรับ 6 ภาษา ของประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น
สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)
และประเทศไทย

>>> Read more....

   


สุดปลาบปลื้ม ! 


ดร
.อรทัย สันติเมทนีดล (ผอ.ฝน)
เข้ารับมอบช่อดอกไม้ที่ระลึกจากท่าน
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ในการนำนักเรียน
โรงเรียนเมทนีดล จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม
นานาชาติ

>>> Read more....

 
               
 


เด็กเก่งเมทนีดลระดับอนุบาล!

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงจิรวรรณ แก้วสีขาว (นิวส์) นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ประเภทวิชาจินตคณิต

>>> Read more....

   


มัธยมเมทนีดล เปิดโลกทัศน์

เรียนรู้นอกห้องเรียนเสมอ
เกิดประสิทธิผลที่สุดจากการลงมือ
ปฏิบัติจริง (Active Learning )

>>> Read more....

 
               
       
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับเตรียมอนุบาล ระดับอนุบาล ระดับประถม
Pre-k 1 อายุ 1 - 1.6 ขวบ K 1 อายุ 3 - 4 ขวบ G 1 อายุ 6 - 7 ขวบ
Pre-k 2 อายุ 1.6 - 2 ขวบ K 2 อายุ 4 - 5 ขวบ G 2 อายุ 7 - 8 ขวบ
Pre-k 3 อายุ 2 - 3 ขวบ K 3 อายุ 5 - 6 ขวบ G 3 อายุ 8 - 9 ขวบ
    G 4 อายุ 9 - 10 ขวบ
    G 5 อายุ 10 - 11 ขวบ
    G 6 อายุ 11 - 12 ขวบ
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)