โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

GreenHouse G7 G8 มัธยมศึกษาปีที่ 1-2
#บ้านสีเขียวที่โรงเรียนเมทนีดลเตรียมปลูกกล้าพืชผักสวนครัว
#ปลอดสารพิษดีต่อสุขภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยผู้อำนวยการเล็งเห็นความสำคัญได้จัดทำบ้านสีเขียวให้คุณครูและนักเรียนร่วมกันปลูกกล้า
เพื่อการเรียนรู้และการบริโภคฝึกความอดทน ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายค่ะ


The Green house at #Mataneedol School will grow vegetables for our kitchen garden.
Organic, healthy and environmentally friendly. The director stressed the importance of creating a greenhouse
for teachers and students to jointly plant and take care of, also learning patience as we await our crops.
Responsibility for all!


温室
准备在美达尼顿学校的温室菜园里种蔬菜,绿色蔬菜无毒,有益健康,对环境友好。 领
导强调了为教师和学生建造一个温室以共同种植,照顾和练习耐心的重要性。 对您负责的责任💕💕
グリーンハウス
メータニードン学校の温室は、家庭菜園で野菜と野菜を栽培する準備をしています。無毒で、健康に良く、環境にやさしいです。
監督は、教師と生徒が共同で植物を育て、忍耐を育み、実践するための温室を作ることの重要性を強調しました。

 

 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)