โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

#นักเรียนป.6 #เมทนีดลเปี่ยมคุณภาพ #วัดผลความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
สหภาพยุโรประดับโลก
 #CEFR ตามเกณฑ์ International Program(IP)ชัดเจน 
ทุกปีการศึกษา #ดร.#อรทัย #สันติเมทนีดล #ผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดล (ท่านผอ.ฝน)
ให้การชื่นชมและ #มอบผลสอบวัดผลความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสหภาพยุโรป 
Common European Framwork of Reference for Languages : CEFR 2020
(โครงการทดสอบ Oxford Young Learners Placement Test) แด่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลคะแนนสอบดีเยี่ยมทุกคนและระดับสูงสุด B1 (คิดเป็นร้อยละ 72) ซึ่งถือได้ว่า นักเรียนเมทนีดลเป็นผู้ที่มีทักษะและความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษที่ดีเยี่ยมและประสิทธิผลการสื่อสารภาษาอังกฤษสูงสุด
โดยการทดสอบ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)
จากสำนักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยอ๊อคฟอร์ด (Oxford University) ถือเป็นการทดสอบมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ
อย่างกว้างขวางในทวีปยุโรป ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษาและมาตรฐานการทดสอบ
ภาษาอังกฤษเดียวที่วัดระดับทักษะทั้งหมดได้อย่างแม่นยำในรูปแบบออนไลน์ ในการนี้มี Mr. Gary Barnett (คุณครูแกรี่) ผู้ช่วยวิชาการต่างประเทศ Mrs. Jeanie G. Murillon (คุณครูจีนี่) คุณครูภัทราภรณ์ วรชิน (คุณครูป้อมเเป้ม)
และคุณครูสุพรรษา บุตตเขียว (คุณครูสุ) ผู้ช่วยวิชาการภาคไทย #โรงเรียนเมทนีดลส่งเสริมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคน ทุกปีเข้ารับการทดสอบอย่างต่อเนื่อง #เพื่อให้นักเรียนมั่นฝึกฝนพร้อมเติบโตเป็นพลโลกสากลที่สมบูรณ์มีความสุขกับการใช้ชีวิตจริง

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)