โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

ผลงานวิจัยเวทีระดับนานาชาติ ✨✨🌟
ขอแสดงความยินดี🎊🎉🎊🎉กับนักวิจัยคนเก่ง👍🏻
👩‍🎓เด็กหญิงอริสา อิวาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (Grade 9)
โรงเรียนเมทนีดล ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน💫การนำเสนอผลงานวิจัยแบบรรยาย
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมสำหรับนักเรียน ครั้งที่ 2
และงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนทุน พสวท.
ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 36 (The 2th International Conference for Students in Science and Innovation: ISSI) 📖🏫
จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
และโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การประชุมวิชาการจะมีการบรรยายพิเศษ เสวนาวิชาการทางด้าน
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม พร้อมกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
ในรูปแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ โดยนำเสนอผ่านโปรแกรม
Cisco Webex ✨ในวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2564 📚📖💜จากผลงานของนักเรียนจากโรงเรียนทั่วประเทศ
👩‍🎓เด็กหญิงอริสา อิวาย เป็นนักเรียนพลโลก🌍สากลที่สมบูรณ์โดยแท้ที่มุ่งมั่นตั้งใจสานงานวิจัยต่อเนื่องและได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ถ่ายทอด
ความรู้ให้กับผู้อื่นเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป 🌟💖
ขอบพระคุณ🙏🏻ท่านผู้อำนวยการ #ดร_อรทัย_สันติเมทนีดล 💃🏻
#ผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดลที่ให้การสนับสนุนในการทำวิจัยและส่งเสริมกิจกรรมประสบการณ์ และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และการทำงานวิจัยที่มีความสุขที่โรงเรียนเมทนีดล 🙏💖
ขอขอบพระคุณ 🙏🏻👩‍❤️‍👨รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิจัยสิ่งแวดล้อม และความรู้และ
สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักเรียนเมทนีดลด้วยดีเสมอมา 🙏💖💜🌟✨

 

 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)