โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

🏠ปิดเทอมทีมคุณครูเมทนีดลของเรารับความรู้วิชาการใหม่ๆ💡
💻สุดยอดคุณครูเมทนีดล ปฏิรูปตนต่อเนื่องอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning 📚💜
💖คุณครูเมทนีดลได้เข้าร่วมการอบรม
การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่
เพื่อพัฒนาศักยภาพตนอย่างดียิ่ง

👍คุณครูได้รับความรู้ใหม่ๆ พร้อมนำความรู้พัฒนาสู่การเรียนการสอนอย่างแท้จริง ลงมือปฏิบัติจริง
เพื่อให้นักเรียนเมทนีดลของเรา 💜💖 เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนได้เต็มศักยภาพ สู่พลโลกที่สมบูรณ์ในทุกๆด้าน 📚✨👩🏻‍🏫💜💖✨

During the semester break, our team of Mataneedol teachers have received new academic knowledge💡

💻The best Mataneedol teachers continuously reform themselves through
Active Learning workshops 📚💜
💖Mataneedol teachers have attended training!
New educational quality assurance to develop potential!
👍 Teachers gained new knowledge and are ready to develop knowledge
into true teaching and learning. Proactive teachers, so that our Mataneedol students 💜💖
can learn and develop themselves to their full potential. To be a perfect citizen in every aspect 📚✨👩🏻‍🏫💜💖

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)