โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

#ดร_.#อรทัย #สันติเมทนีดล #ผอ_ฝนของเรา💕
ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
👨‍💻👩🏻‍💻โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร แสนมี รองคณบดีฝ่ายบริหาร
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และผศ.ดร.กรวิภา พูลผล รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
เรียนเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ ตัวแทนหลักภาคเอกชน
ร่วมบรรยายออนไลน์หัวข้อ "แนวทางและโอกาสเข้าสู่อาชีพครู"
รวมทั้งการบริหารงานวิชาการ และระบบการจัดการศึกษาด้านพหุวัฒธรรมในโรงเรียนเมทนีดล เพื่อเป็นเเนวทางสำหรับนักศึกษาที่ใกล้จบการศึกษา คณะมนุยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษเป็นการเพิ่มความมั่นใจประสบการณ์ในการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการ
ที่ทันสมัยพร้อมรับการทำงานชีวิตจริงอย่างมีคุณภาพ
ท่านผอ.ฝน ผู้อำนวยการคนเก่ง👍ของเรา
ได้มอบองค์ความรู้เเนะนำเทคนิคเพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
สร้างให้นักศึกษาคณะมนุยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษเห็นว่าตนมีความสำคัญทั้งต่อภาครัฐและเอกชน
ที่มีความต้องการครูในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564

 

 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)