โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

🤖ผลการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมฝึกทักษะอาชีพและการเรียนAIเอไอในโรงเรียน
เมทนีดลคุณภาพล้ำหน้าเเห่งการศึกษา
ในงานมหกรรมการศึกษา 6 ปีแห่งการบูรณาการ
สานพลังปฏิรูปการศึกษา พัฒนาคนขอนแก่น
💃นำโดยท่านผู้บริหารหญิงคนเก่งจิตใจดี
🕺คุณครูต่างชาติ
Mr. Michael Dolbow (T.Mike)
🤖แสดงผลงานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) นำโดย
👩‍🎓เด็กหญิงกัญดาริน วงศ์เกษม(Mintra)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (G.7)
🧑‍🎓เด็กชายทินาคม ญารเวไลเนน (Pun Pun)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (G.9)
🧑‍🎓เด็กชายณัฎฐ์ นาคบรรพต จิตร์โต
(Nattha)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3(G.9)
👩🏼‍💻โค้ชผู้กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด💜
🙏🏻ขอบพระคุณ ผศ.ดร.เกษร วงศ์เกษม คุณเเม่มินตราที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนงานเอไอเป็นอย่างดียิ่ง
🧍🏻‍♀️วิชาการ
นางสาวสุพรรษา บุตตเขียว (คุณครูสุ)
👩🏻‍🏫 คุณครูไทย
นางสาวภัทราภรณ์ เทียมสม (คุณครูเอมมี่)
👩‍⚕️สาธารณสุข
นางสาวสุธิดา แก้วไสย์ (สาธารณสุขเเคท)
✨ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566
ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 🏨
🤵โดยนายอรรถพล สังขวาสี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
🤵นายไกรสร กองฉลาด
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
🥰ดำเนินงานการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ในการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และทุกสังกัด
🏩โรงเรียนเมทนีดล ขอกราบขอบพระคุณ 🙏🏻
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
เป็นอย่างสูงยิ่ง 👍

 

 
 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)