โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
 

 

ดร. อรทัย สันติเมทนีดล ผอ.ฝน เป็นประธานกล่าวเปิดงานสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่อง พร้อมเยี่ยมชมบูธผลงานนักเรียนทุกระดับชั้นในกิจกรรมวิทยาศาสตร์สะเต็มศึกษาและการทดลองแสนสนุกครั้งที่ 12 ภายในโรงเรียนพร้อมการเสริมสะเต็มศึกษาในหลักสูตรเมทนีดล (S- วิทยาศาสตร์ T- เทคโนโลยี E-วิศวกรรม M-คณิตศาสตร์ M-การแพทย์ศึกษา M-คุณธรรม) การแสดงการทดลองทางวิทยาศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกรายการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษและเพิ่มพูนทักษะต่างๆ ด้านสะเต็มศึกษา เนื่องด้วยวันที่18 สิงหาคม ของทุกปี ถือเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ผู้บริหาร คณะครู มีความตระหนักในการส่งเสริมนักเรียนทุกระดับชั้นได้เรียนรู้ทดลองวิทยาศาสตร์และสะเต็มอย่างสนุกสนาน


 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)