โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ประธานรางวัลในงาน “นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษย์ชน โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้าง
สิทธิมนุษย์ชน (Youth Standing Up for Human Right)ในการนี้ #ดร.#อรทัย สันติเมทนีดล ได้รับเกียรติสูงยิ่งในการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคอิสานร่วมโดย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ขอขอบพระคุณ คุณประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดี คณะนิติศาสตร์ มข.และอาจารย์ดารณี ราชภูเขียวผู้ช่วยคณบดี มข.
พร้อมด้วยคุณรตญา กอบศิริกาญจน์ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ได้ให้เกียรติผอ.ฝน
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดล ในทุกวาระงานเเละการเป็นเครือข่ายสิทธิมนุษยชนตัวเเทนระดับภาคสู่ประเทศไทย

 

 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)