โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

#สุดยอด!นักเรียนเมทนีดล
เรียนล้ำเกินห้องเรียนสร้างผลงาน
ปัญญาประดิษฐ์ระดับโลก!
ช่วยสังคมในยามวิกฤติโลก
ผลิตหุ่นยนต์ล้ำสมัยฆ่าเชื้อโควิด-19
#ระดับม.ต้น เก่งจริงต้องดังยั้งไม่อยู่
#นักเรียนมัธยมเมทนีดลระดับชั้น_1-3 เข้าเรียนวิชาปัญาประดิษฐิ์ AI:
และสร้างหุ่นยนต์โรบอท_AI_ไร้การสัมผัสเดินแจกยาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19
เเละสามารถทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคด้วยเเสง UVC Sterilizer
ลดการแพร่กระจายเชื้อด้วย UVC Light Disinfection Robot
#นวัตกรรมAI สุดล้ำสมัย!
👨🏻‍🎓เด็กชายณภัทร วัฒนกูล Nano
👨🏻‍🎓เด็กชายชยกฤต เพียนอก Mak
👩🏻‍🎓เด็กหญิงอริสา อิวาย Arisa
👨🏻‍🎓เด็กชายโยชิ ชยุต แพงมา Yoshi
👨🏻‍🎓เด็กชายราชฤทธิ์ สายทอง Fongwin
🧑‍🎓เด็กชายวัชรบูรณ์ อนุถาวร Andamun
👨🏻‍🎓เด็กชายพีรวิชย์ ยงยอด Kong
👩🏻‍🎓เด็กหญิงอันนา เบอร์กัน Anna
👨🏻‍🎓เด็กชายณัฏฐ์ นาคบรรพต จิตร์โต Nattha
👨🏻‍🎓เด็กชายทินาคม ญารเวไลเนน Pun Pun
👩🏻‍🎓เด็กหญิงณัชขา ชัยเสนา Krapaow
👨🏻‍🎓เด็กขายจอมสุข เศวตมาลย์ Sky
👨🏻‍🎓เด็กขายเทรเวอร์สวิตต์ แบรดเลย์ Trevor
ขอขอบพระคุณ 🙏
#ดร. #อรทัย #สันติเมทนีดล #ผอ_ฝนของเรา💃ที่ตลอดเวลาท่านให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการออกแบบนวัตกรรมที่หลายหลายสนับสนุนการสร้างหุ่นยนต์
🤖การใช้เครื่องมือช่างทักษะด้านกลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ ได้บูรณาการสาระการเรียนรู้เข้าด้วยกันอย่างมีคุณค่า เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) มีโลกทัศน์ในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆที่กว้างไกลได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านหุ่นยนต์ของตนเอง
โดยครั้งนี้เป็นผลงานตัวที่สองแล้ว และนักเรียนตั้งชื่อ“โรบอทใบหม่อน”เคลื่อนที่เสถียร 360 องศา บังคับด้วย
รีโมทย์ผ่านจอ🖥ทันสมัยปลอดภัยต่อผู้ใช้และมีประสิทธิภาพ ฉายรังสีอัลตราไวโอเลตซี ฆ่าเชื้อจุลชีพ
แบคทีเรียและไวรัสโคโรนา ฆ่าเชื้อโรคต่างๆ อย่างง่ายดาย🔆
✍️พร้อมส่งมอบแด่ 🏩โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เพื่อนำไปใช้บริการส่งของและดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สามารถฆ่าเชื้อโรคในห้องปฏิบัติการ ลดความเสี่ยงให้กับบุคลากรทางแพทย์
และขอขอบพระคุณ🙏
👩‍💻ผศ.ดร.เกสร วงศ์เกษม ประธานหลักสูตรภาควิชาเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่ได้ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมประสานงานมาด้วยดีโดยตลอด พร้อมคณะฝึกสอน
👨🏻‍💻อาจารย์คเณศ ถุงออด อาจารย์อ๊อฟ🙏
ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม ที่ได้เป็นผู้สอน
การให้คำปรึกษาในการทำหุ่นยนต์ แด่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3ในวิชา AI:ปัญญาประดิษฐ์
โรงเรียนเมทนีดลของเรามุ่งเน้นสะเต็มศึกษา(STEM EDUCATION)
เพื่อปลูกฝังทักษะการสร้างผลงานปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) ในนักเรียนเมทนีดลสู่พลโลกที่สมบูรณ์🌍

 

 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)