โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

#วิสัยทัศน์ชัดเจน! 2020 Vision
#มาตรการบริการความปลอดภัย
ด้วยระบบทันสมัยที่สุด“บัตรเข้า-ออกรับบุตร หลาน”
(card)บัตรระบบบลูธูทสัญาณทางไกล(Easy Pass)
เข้มข้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน

#เพื่อสมาชิกเมทนีดล
ทุกท่านสะดวกสบาย ลดการสัมผัสเเบบแลกบัตรผ่านบุคคลไม่ต้องเปิดกระจกรถในวันที่ฝนตก หรืออากาศเปลี่ยนแปลง
โดยอรทัย สันติเมทนีดล (ผอ.ฝน) ผู้รับใบอนุญาต/ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดล มีความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยนักเรียนทุกคน
มาโดยตลอดมอบความอุ่นใจแด่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้วยนวัตกรรมการบริหารการศึกษาที่เป็นเลิศมาตลอดขึ้นปีที่ 13
อย่างสวยงาม การันตีด้านการบริหารจัดการชั้นนำหลายรางวัล

Mataneedol School are extremely concerned about keeping a healthy hygiene regime for everybody, that’s why we have implemented a technology called “Bluetooth entrance card” Where you don’t have to exchange an entrance card with the security guard and it means that you are preventing yourself from having a physical interaction, as simple as it sounds but this will definitely give you another level of protection ❌✋🏻

メータニードン学校は、すべての人の健康状態を維持することを非常に懸念しています。そのため、私たちは「Bluetoothエントランスカード」と呼ばれるテクノロジーを導入しました。 物理的な相互作用を防ぐのは簡単なようですが、これにより確実に別のレベルの保護が得られます

 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)