โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

🎶🎵นักเรียนมัธยมจิตอาสา ตัวอย่างที่ดีให้รุ่นน้อง
โครงการ "ขยายสื่อ ขยายความคิด
เพื่อเธอครั้งที่ 22" นำโดยท่านผู้อำนวยการ #ดร. #อรทัย #สันติเมทนีดล #ผอ_ฝนของเรา 💃
คณะคุณครูต่างชาติ คุณครูไทย พนักงานเมทนีดล โรงเรียนเมทนีดล รับบริจาค
ยอดรวมในครั้งนี้ จำนวน 3,513.25 บาท
โดยรวมยอดรับบริจาคจากท่านผู้ปกครอง นักเรียน บุคลากรเมทนีดล รวม 26,513 บาท
🙏🏻ขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ นักเรียน ผู้ปกครอง สมาชิกเมทนีดลทุกท่าน ร่วมสมทบทุนทรัพย์
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ทุนการศึกษา และอื่นๆ
กับเพื่อนที่ยังขาดแคลน ทางผู้บริหารโรงเรียนเมทนีดล ผู้ปกครอง และนักเรียน
ได้ร่วมกันสมทบทุนทรัพย์และสิ่งของใช้จำเป็น เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันต่อเพื่อนนักเรียนด้วยกันช่วยเหลือสังคม
ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565
🙏🏻ขอขอบพระคุณผู้ปกครองสมาชิกเมทนีดลทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีโดยเสมอมาค่ะ💜

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)