โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

เด็กเมทนีดลทุกระดับชั้นฝึกฝนรักการล้างมือเป็นอย่างดีเสมอมา🙌
พร้อมนักเรียนเมทนีดลทุกระดับชั้นฝึกฝนรักการล้างมือบ่อยๆ การล้างมือที่ถูกต้อง
จะช่วยลดความเสี่ยง และแพร่กระจายของโรค จึงจำเป็นต้องล้างมืออย่างถูกวิธี
ใส่ใจกับการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง ทั้งก่อน-หลัง ทำกิจกรรมต่าง ๆ
ทั้งนี้โรงเรียนเมทนีดลเรามีจุดล้างมือ 🙌
บริการตั้งแต่จุดต้อนรับด้านหน้าและทั่วทุกจุดของโรงเรียนเมทนีดล
🫴🛁อ่างล่างมือที่เหมาะกับขนาดนักเรียน
🧼ที่จ่ายสบู่เหลวอัตโนมัติ กลิ่นสะอาด หอมสดชื่น
🧻กระดาษทิชชู่
🗑️ถังขยะแบบเหยียบและอัตโนมัติ
🫧ที่จ่ายเจลล้างมือ ทุกจุดสะดวกสบาย
พร้อมต้อนรับดูแลนักเรียนทุกวัยค่ะ👍🏻
Mataneedol School places a strong emphasis on the importance of
maintaining proper hand hygiene. Students at all levels are encouraged to
regularly and thoroughly wash their hands, as this practice plays a crucial role in
minimizing the risk and transmission of diseases. Therefore,
it is imperative to ensure that hand washing is performed correctly.
It is essential to consistently prioritize the act of hand washing with soap
and water, both prior to and following various activities.
At Mataneedol School, we have established a convenient and accessible
hand washing station for this purpose. This station is available at various
locations throughout the school premises, including the front reception
area and multiple other points within Mataneedol School.
The hand washing station is thoughtfully designed to cater
to the needs of our students. It features a lower hand basin that is
perfectly suited to accommodate the size of students. Additionally,
an automatic liquid soap dispenser is provided, offering
a clean and invigorating scent. Tissue paper is readily available
to promote proper drying of hands, while pedal and automatic
waste bins ensure a hygienic disposal process.
Furthermore, we have taken care to supply hand washing gel at each point,
ensuring a comfortable and well-equipped experience for all users.
This comprehensive approach to hand hygiene is a testament to our
commitment to the health and well-being of our students.
We eagerly look forward to welcoming students of all ages to
utilize these facilities, promoting a safer and healthier school environment.

 

 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)