โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
 

 

#G5とG6
の学生は新しいことに取り組んでいます。
これはプロジェクトと研究に関するものです。
各学生は、日本のあらゆる分野から好きなものや興味のあるものを選択し、それについて深く研究し、発表します,


#G5 & G6 students are working on new things.
This is about project and research.
Each student chooses what they like or interested in from all fields in Japan, and deeply researches and presents about it.


#นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และปีที่ 6 อายุ 10-12 ขวบ
ศึกษาเรียนรู้และทำงานกับสิ่งใหม่เกี่ยวกับโครงการและการวิจัยนักเรียนแต่ละคนเลือกสิ่งที่ชอบหรือสนใจในทุกสาขา
ในประเทศญี่ปุ่นและทำการค้นคว้าอย่างละเอียดและนำเสนอเกี่ยวกับสิ่งที่ค้นคว้าค่ะ


 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)