โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
 

 

ดร.อรทัย สันติเมทนีดล ผอ.ฝน กล่าวเปิดงานพร้อมมอบรางวัลนักเรียน ส่งเสริม กิจกรรมวันสุนทรภู่ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 
และวันต่อต้านยาเสพติดโลก เด็กๆมีความสุขกับกิจกรรมดีๆในวันนี้เพื่อนระลึกถึงพระสุนทรโวหาร กวีเอกของแห่งกรุงรัตนโกสินทร์และกวีเอกของโลก พร้อมทั้งได้อนุรักษ์ วรรณคดี วรรณกรรมไทย โดยใช้ภาษาอังกฤษในการถ่ายทอด สมกับเป็นเด็กแห่งพหุวัฒนธรรมการศึกษา

Multicutural Education.
Phra Sunthornwohan Memorial and International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. 🧜‍♀️✨
The students enjoyed The Activity Today to Remember Thailand’s Best-known Royal Poet, Whose work was written during The Rattanakosin Period, and is still Well-known Today.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)