โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
 

 

โรงเรียนเมทนีดลจัดงานวิทยาศาสตร์สะเต็มศึกษาและการทดลองแสนสนุกครั้งที่ 12 ภายในโรงเรียนพร้อมการเสริมสะเต็มศึกษาในหลักสูตรเมทนีดล (S- วิทยาศาสตร์ T- เทคโนโลยี E-วิศวกรรม M-คณิตศาสตร์ M-การแพทย์ศึกษา M-คุณธรรม) การแสดงการทดลองทางวิทยาศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกรายการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษและเพิ่มพูนทักษะต่างๆ ด้านสะเต็มศึกษา เนื่องด้วยวันที่18 สิงหาคม ของทุกปี ถือเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ผู้บริหาร คณะครู มีความตระหนักในการส่งเสริมนักเรียนทุกระดับชั้นได้เรียนรู้ทดลองวิทยาศาสตร์และสะเต็มอย่างสนุกสนาน

On Friday 16th August, 2019, from 9.00 a.m. until 11.30 a.m., we will have the Annual Academic Science, Technology, Engineering, Mathematics, Medical and Moral (S-T-E-M-M-M) Education and Experiments Fair. Our Principal and all teachers would like our students to present their science project which they have been learning about in the approach to science day. All classes have a science project to present to the school to enhance student knowledge. There will also be a special Artificial Intelligent (AI) show with a robot by student from Secondary Level.


 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)