โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
 

 

Today September 30th , 2019 #Principal Fon held our end of semester big meeting. She summarized all of this semesters activities and outlined future planning for the continued growth of our school.

✏日、2019年9月30日#校長先生は今学期終了の大きな会議を開催しました。 彼女はこの学期の活動をすべて要約し、学校の継続的な成長のための将来の計画を概説しました。outlined #ILoveMtes
✏天,2019年9月30日#校長舉行了一次大型會議,結束了本學期。她總結了本學期的所有活動,並概述了學校持續發展的未來計劃。概述了#ILoveMtes


#ทีมเมทนีดลพร้อมประชุมเชิงปฏิบัติการเข้มข้นเพื่อนักเรียนของเรา ในทุกก่อนเเละหลังภาคการศึกษา เพื่อต้อนรับเปิดภาคเรียน เทอม 2 #ผู้อำนวยการ #ดร.อรทัย สันติเมทนีดล (ผอ.ฝน) ของเรา จะจัดประชุมใหญ่ คุณครูทุกท่าน ,พยาบาล พนักงานทุกท่าน เข้าร่วมประเมินผลงานเเละรับความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้ทุกท่านตระหนักถึงความสำคัญของนักเรียนทุกคนของ #โรงเรียนเมทนีดล ค่ะ


 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)