โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

เพื่อฝึกนักเรียนเมทนีดลทุกคนให้มีจิตใจดีงดงามอยู่เสมอ
🙏🏻โดยการเรียนรู้
#สวดมนต์สร้างสมาธิ ถือเป็นการสร้างบุญ
บารมีสูงสุดและยิ่งใหญ่โดยมีคุณครูไทยเรียนธรรมะไปพร้อมกับนักเรียน พระอาจารย์
สอนธรรมะประจำทุกสัปดาห์นักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยม
รับธรรมะประจำทุกสัปดาห์อย่างสม่ำเสมอ เป็นผู้มีคุณธรรมที่พร้อมเป็นพลโลกสากล
ที่มีกาย วาจา และใจที่ดีเยี่ยม
โดยการสนับสนุนของ #ดร. #อรทัย #สันติเมทนีดล #ผอ_ฝนของเราค่ะ💃 ที่ท่านเล็งเห็นความสำคัญการปลูกธรรมะในใจให้นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมและมัธยมตลอด 15 ปี
เข้าสู่ปีที่ 16 อย่างสวยงาม #นักเรียนเมทนีดลจึงมีอัตลักษณ์ที่ดีงามพร้อมความสุขและเก่งรอบด้าน เอาตัวรอดในทุกสถานการณ์ด้วยสติปัญญาสาธุ 🙇🙇‍♀️

 

Students learn Dhamma every Friday with monks. They practice patience and meditation.
They also increase wisdom and discipline. The students are happy and everyone is good.🤍🤍

 

 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)