โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

สุดยอดผลงานนักเรียนม.ต้น เมทนีดล
กับอริสานักวิจัยคนเก่ง👍🏻
👩‍🎓เด็กหญิงอริสา อิวาย #Arisa_Iwai
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (Grade 9) กำลังศึกษาต่อระบบ
IGCSE Oxford International เมทนีดล พร้อมเรียนวิชา IPQ
(The Oxford AQA International Independent Project Qualification)
นำเสนอผลงานวิจัยนานาชาติที่ Negeri Sembilan International Exposition 2021 (NSIEx2021)
ในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ในการนำเสนอผลงานวิจัยแบบรรยายเรื่อง
การจัดการและเพิ่มมูลค่าของเสียเหลือทิ้งจากครัวเรือนโดยใช้ไส้เดือนเพื่อผลิตวัสดุเพาะปลูกผักไมโครกรีน:
อาหารเพื่อสุขภาพและปลอดภัยครอบคลุมถึงการนำใช้เป็นปุ๋ยหมักที่มีความยั่งยืน ราคาถูก
โดยใช้ไส้เดือนในฟาร์มสวนออร์แกนิกของอริสาเอง ยอดเยี่ยมมากค่ะ
👩‍🎓เด็กหญิงอริสา อิวาย (Arisa) เป็นนักเรียนพลโลกสากลที่เเท้จริง #Role_Model
ลุยงานวิจัยนานาชาติคว้ารางวัลระดับโลกตั้งเเต่ประถมศึกษาปีที่ 5 (G.5)
เเละเข้ารับรางวัลหลากหลายประเทศทุกปี คุณอริสามีความก้าวหน้าปรับผลงานวิจัย
ต่อเนื่องสู่เวทีนานาชาติระดับโลกเสมอมา
เป็นนักเรียนเมทนีดลเเบบฉบับที่ดีงาม ให้รุ่นน้อง รุ่นพี่ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ
สานงานวิจัยต่อเนื่องและได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่น
สร้างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป 🌟💖
ขอบพระคุณ🙏🏻ท่านผู้อำนวยการ #ดร_อรทัย_สันติเมทนีดล 💃🏻
#ผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดลที่ให้การสนับสนุนในการทำวิจัยและส่งเสริมกิจกรรมประสบการณ์
และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และการทำงานวิจัยที่มีความสุขที่โรงเรียนเมทนีดล 🙏💖
ขอขอบพระคุณ 🙏🏻👩‍❤️‍👨
รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย(คุณเเม่)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิจัยสิ่งแวดล้อม และความรู้และ
สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักเรียนเมทนีดลด้วยดีเสมอมา 🙏💖💜🌟✨

 

Mataneedol school student update Arisa Awai Grade 9

Arisa Of Grade 9 is currently studying towards IGCSE and decided to enter her IPQ project for
an oral presentation at the NEGERI SEMBILAN INTERNATIONAL EXPOSITION 2021 COMPETITION (NSIEx2021)
to be held on 4th October 2021. Her application was accepted and we wish her every success.
Her presentation is called ‘Management and value-added of household organic waste using
earthworms to produce planting material for micro-greens vegetables: healthy and safety food’.
It covers the creation of a cheap sustainable very-compost using earthworms on
Arisa’ s own Organic farm. Her interest in this type of research has developed over the last few years.
She is very active in the promotion of making the global environment better for future generations.

 

 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)