โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
 

 

คนเก่งคนดีทำงานบรรยายระหว่างประเทศ!
เด็กหญิงอริสา อิวาย #นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
#เมทนีดลพลโลกคุณภาพสากล
การทำงานระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำโขงของ
เด็กหญิงอริสา อิวาย
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ในปีนี้ พ.ศ. 2562 เด็กหญิงอริสา อิวาย อายุ 12 ปี นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนเมทนีดลได้รับรางวัลระดับนานาชาติ “รางวัลด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการเกษตร (Technical Award of Environmental Agriculture)จาก สถาบันระดับนานาชาติ Institute of Environmental Rehabilitation and Conservation (ERECON)สถาบันฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ เอเรคอน เป็นองค์กรพัฒนาสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ รางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลที่ทำกิจกรรมโดดเด่นเพื่อสิ่งแวดล้อมและการเกษตร ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติของ International Society of Environmental and Rural Development (ISERD) องค์กรระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชนบทเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ ในโอกาสที่ครบรอบสิบปี (10 years anniversary) ของการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Environmental and Rural Development (ICERD) ซึ่งจัดขึ้นทุกปีในประเทศต่างๆทั่วโลก โดยองค์กรระดับนานาชาติ ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชนบท (International Society of Environmental and Rural Development: ISERD) ร่วมกับ United Nation University และ ERECON ซึ่งในปีนี้ การประชุม ICERD ครั้งที่ 10 The 10th International Conference on Environmental and Rural Development (10th ICERD) ภายใต้ theme of “Sustainable Agricultural and Rural Development to Improve Quality of Life and Society” มีนักวิจัยระดับปริญญาโท ปริญญาเอกและอาจารย์มหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน จาก 19 ประเทศทั่วโลก ทางคณะกรรมการจากต่างประเทศ ได้พิจารณา และเล็งเห็นกิจกรรมของเด็กหญิงอริสา อิวายในนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษเรื่อง “Environmental education through the Mythical beliefs of Villagers on Water and Forest Conservation.” เป็นกิจกรรมที่มีความโดดเด่นเพื่อสิ่งแวดล้อมและการเกษตร และเป็นเด็กหญิงที่อายุน้อยที่สุดในงานครั้งนั้น จึงได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอันมีเกียรติดังกล่าว
จากการได้รับรางวัลดังกล่าว อริสาจึงได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการของ ERECON ในประเทศกัมพูชา
August 20-23,2019 เด็กหญิงอริสา อิวาย นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนเมทนีดลได้รับโอกาสดีๆอีกครั้ง ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการระดับนานาชาติของThe Institute of Environmental Rehabilitation and Conservation (ERECON) ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศของประเทศญี่ปุ่น Funded by the Ministry of Foreign Affairs of Japan (MOFA) ในโครงการเรื่อง การส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อลดปัญหาความยากจนในประเทศกัมพูชา Project on Promoting Sustainable Agricultural Conditions for Poverty Reduction in Kampong Cham Province, Cambodiaที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนและช่วยดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ประโยชน์ของวัสดุอินทรีย์เหลือใช้ในประเทศกัมพูชา อริสา ได้นำเสนอและร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงานและงานวิจัยของตัวเองที่ประเทศไทย ทำให้กับเกษตรกรผู้นำ และเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ERECON และกระทรวงเกษตรของประเทศกัมพูชา เป็นแรงบันดาลใจและสร้างเครือข่าย ให้คนรุ่นใหม่สนใจเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม มากขึ้นซึ่งได้รับความสนใจและชื่นชมจากทุกคนในความสามารถของเด็กหญิงอริสา จากประเทศไทย


 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)