โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

ผลิตนวัตกรรมสุดล้ำ!
#น้ำเกลือฆ่าเชื้อธรรมชาติ โดยทีมสาธารณสุขและผู้ช่วยพยาบาลเมทนีดล เปลี่ยนน้ำ
ให้กลายเป็นน้ำที่มีคุณค่ามากที่สุดในการฆ่าเชื้อโรค ไวรัสต่างๆ ไร้สารเคมี ที่เราผลิตขึ้น
ให้กับนักเรียนสมาชิกของเราเสมอมา
โดย ดร.อรทัย สันติเมทนีดล ผอ.ฝนของเรา💖 มีนโยบายระบบช่วยเหลือ ดูแลด้านสุขอาชีวอนามัย
ความสะอาด ปลอดภัยห่างไกลภัยโรคต่างๆ ดูแลชัดเจนตลอดต่อเนื่อง
กลับมาตรการเข้มโดยกระบวนการผลิตน้ำฆ่าเชื้อ ✨⚡ประจุไฟฟ้า +💦น้ำประปา +เกลือ NaCl= HOCI
(ไฮโปคลอรัสเอซิส) OCI- (ไฮโปรคลอไร ไอออน) (>) เข้มข้นขึ้น (+)(+)นโยบายเมทนีดลคู่กับอ็อกฟอร์ด Oxford AQA Webinar
💧นวัตกรรมสเปรย์ฉีดพ่นมือฆ่าเชื้อทันทีตามจุดต่างๆของโรงเรียน
✨ปกป้องโรงเรียนเสมอตลอด 14 ปี อย่างเข้มข้นเสมอมา ด้วยอุปกรณ์ครบครันได้มาตรฐานชัดเจน!

 

👍Well-being At Mataneedol school the well-being of staff ,students, parents and visitors is paramount

We employ a number of different strategies to ensure wellbeing and safety at Mataneedol School
Atomisers which don’t contain alcohol.
We have a trained Nursing team at Mataneedol who look after the staff as if they were in hospital
We Produce innovative products to promote health and good hygiene
Natural saline solutions are used by our public health team and nursing assistants which are an efficient means of killing, germs, viruses, without using dangerous chemicals .
#Dr. #Oratai #Santimataneedol, our principal 💖 has introduced a Standard of care policy which helps maintain the occupational hygiene, cleanliness, safety of everyone
Strict measures are taken during the sanitisation process by using concentrated solutions ✨⚡️ of Ionized water + NaCl = HOCI (hypochlorous acid) OCI- (hydrochloride ion) (>)
This is applied by non-touch automatic hand dispensers 💧
An Innovative solution to disinfect hands by keeping the spread of bacteria to a bare minimum
These located outside every classroom and at other various points around the school grounds.
✨ since the school’s inception 14 years ago We have always employed cutting edge technology to help protect everyone at our school.💕

 

 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)