โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

#เเม่ทัพเมทนีดลนำทีม #วิสัยทัศน์ชัดเจน 2020 Vision
พร้อมแล้วค่ะ! ดร.อรทัย สันติเมทนีดล (ผอ.ฝน ของเรา) แห่งโรงเรียนเมทนีดล
ประธานนำประชุมคุณครูไทย สาธารณสุขและผู้ช่วยพยาบาลและทีมเมทนีดลของเราพร้อมประชุมเชิงปฏิบัติการเข้มข้นเพื่อนักเรียนของเรา ในทุกก่อนเเละหลังภาคการศึกษา เพื่อสะท้อนผลเเละจัดลำดับผลงานทุกสายงาน ร่วมประเมินผลงานและรับความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้ทุกท่านตระหนักถึงความสำคัญนโยบายและการเตรียมพร้อมต้อนรับนักเรียน ผู้ปกครองและสมาชิกเมทนีดลทุกท่านค่ะs

The principal Dr. Oratai Santimataneedol had a meeting, with Thai teachers and the public health team regarding a new online teaching policy for this year’s semester and our school measurement strategies for the world’s current pandemic covid19

 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)