โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

#หุ่นยนต์_AI_ที่นักเรียนมัธยมต้นเมทนีดลประดิษฐ์สร้าง 👩‍🎓🧑‍🎓 🤖นวัตกรรมสุดล้ำ! ไร้การสัมผัสเดินเเจกอาหารนักเรียนเเละสามารถฆ่าเชื้อโรคห้องต่างๆด้วยเเสง UVC
หุ่นยนต์เคลื่อนที่ส่งอาหารพร้อมปราบโควิด-19 🦠ด้วยรังสี UVC
ขอขอบพระคุณ🙏🏻
ตัวแทนนักเรียนนำโดย
👨🏼‍💼คุณชยกฤต เพียนอก (คุณเมฆ)
ตัวเเทนคุณครูต่างชาติ-ไทยสาธารณสุข ผู้ช่วยพยาบาล ตัวแทนบุคลากร
รวมทั้งนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนเมทนีดล โดยหุ่นยนต์เคลื่อนที่เสถียร 360 องศา บังคับด้วยรีโมทย์🎮ผ่านจอ🖥 ทันสมัยปลอดภัยต่อผู้ใช้มีประสิทธิภาพฉายรังสีอัลตราไวโอเลตซี⚡️
(Ultraviolet C,UVC) ฆ่าเชื้อจุลชีพ👾แบคทีเรียและไวรัสโคโรนา 2019🦠ฆ่าเชื้อโรคต่างๆ 😷อย่างง่ายดาย🔆
และขอขอบพระคุณ🙏
👩‍💻ผศ.ดร.เกสร วงศ์เกษม
ประธานหลักสูตรภาควิชาเมคาทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมประสานงานมาด้วยดีโดยตลอด พร้อมคณะฝึกสอน
👨🏻‍💻คุณณรงค์ธร เนื้อจันทา คุณครูกอล์ฟ🙏
จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม ที่ได้เป็นผู้สอนการทำหุ่นยนต์ แด่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ในวิชา AI:ปัญญาประดิษฐ์ 💫

 

Introducing the Robot AI that the students of Mataneedol Middle School built 👩‍🎓🧑‍🎓

🤖 Very innovative! Without touching, the Robot Ai is walking and distributing student food
and can disinfect various rooms with UVC light to fight COVID. Thank you to
#Dr. #Oratai #Santimataneedol #Principal_Fon 💖
#Leadership with sustainable positive energy and promotion of good change
Excellent Leader Precious Follower 💃🕺
Student representatives led by
👨🏼‍💼Mr.Chayakit Pianok (Khun Mak),
Representative of foreign teachers, and Thai Public Health nursing assistant Personnel representatives,
including students and parents of Mataneedol School helped with this project.
The robot moves a stable 360 ​​degrees, controlled by a remote control 🎮 through the screen 🖥
Modern, safe for users, efficient.
Irradiated ultraviolet C ⚡️
(Ultraviolet, UVC) kills microorganisms👾bacteria and coronavirus 🦠
😷 easily 🔆
And thank you 🙏
👩‍💻Asst. Prof. Dr. Kesorn Wongkasem,
Chairperson of the Department of Mechatronics,
Faculty of Engineering at Mahasarakham University, who cooperated to Help, support, promote, and coordinate all the time with the teaching team.
Also, a big thanks
👨🏻 Khun Narongthorn Nuea Chantha, golf teacher 🙏 from the Faculty
of Engineering Sarakham University who became an instructor in making robots to our
students of secondary school year 1-3 In AI:Artificial Intelligence 💫
We love our AI Robot! 🤖 💕

 

 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)