โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

มาตรการเข้มด่านแรกเตรียมความพร้อมรับรองการเปิดเรียน


ในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับนวัตกรรมแอร์ชาวเวอร์ (Air Shower)
สมาชิกเมทนีดลและผู้ติดต่อทุกท่าน ต้องได้รับการซับฝุ่นป้องกันเชื้อโรคต่างๆ
ก่อนเข้าตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือ ลงทะเบียน
เพื่อความปลอดเชื้อ ลดการสัมผัส ความเร็วสูง ฝุ่นที่ติดตามตัวสามารถหลุดออกได้
ผ่านแผ่นกรองอากาศ HEPA Filter (High Efficiency Particulate Air Filter)
ซึ่งมีคุณสมบัติในการกรองอนุภาคขนาดเล็ก 0.3 ไมครอน ได้ถึง 99.99% เพิ่มประสิทธิภาพ ความสะอาด ปลอดภัยยิ่งขึ้น
ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลอนุบาล 1 ห้องเอและบี และพี่มัธยมปีที่ 1-2 มาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดจริงทุกระดับชั้นในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เมื่อปลดล็อคดาวน์ จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนเมทนีดล มีความพร้อมต้อนรับสมาชิกเมทนีดล ทุกท่านนะคะ
สมกับเป็นโรงเรียนเวิลด์คลาส (world Class Standard School) เพราะความรักที่เราใส่หัวใจให้นักเรียนและสามาชิกเมทนีดลตลอด 12 ปี เรียนอย่างมีความสุขและมีสุขภาพอนามัยที่ดีทุกคน

 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)