โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

🏃🏃‍♀️ทุกเช้าของเราบุคลากรเมทนีดล เน้นนักเรียนเป็นคนสำคัญ รับเเสงเเดดไวตามิน D พลังมาเต็ม!!!
🌈🌄☀️ กิจกรรมส่งเสริมพลังบวก นำโดยผู้อำนวยการ #ดร. #อรทัย #สันติเมทนีดล #ผอ_ฝนของเรา💃
#ผู้นำพลังบวกเหนือการเปลี่ยนแปลง_Altrocentric_Leadership
นำลูกทีมรับวิตามินดี ยามเช้า สร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมปฏิบัติงานที่เมทนีดล ทำงานมีความสุข
พร้อมทุกวัน ในยุคคุณภาพ👍🏻👍🏻✨✅💖

 

All Mataneedol personnel are strong.

Principal Fon, foreign Teachers, Thai Teachers, Public Health and Nurse Assistants,
all Mataneedol employees are strong, either online or in the real classroom,
giving the best care for every student.
Exercising in the morning, breathing the morning air, in the sunshine,
for wellbeing and vitamin D for a powerful mind and body!!!

 

所有美达尼顿学校员工都很强壮。

方校长、外教、泰语教师、公共卫生和护士助理,所有美达尼顿学校员工都很强大,无
论是在线上课堂还是在学校的课堂上,都为每个学生提供最好的照顾。
早上锻炼,呼吸早晨的空气,在阳光下,促进维生素 D吸收,为
健康提供强大的身心!!!
メータニードン校の職員は全員強いです。
フォン校長先生、外国人教師、タイ人教師、公衆衛生および看護師アシスタント、
すべてのメータニードンの従業員は、オンラインまたは実際の教室どちらでも強く、
すべての学生に最善のケアを提供します。
朝の運動、朝の空気の呼吸、日差しの中での健康のため、
そして強力な心と体のためのビタミンD !!!

 

 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)