โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

#นวัตกรรม_AI จาก #นักเรียนมัธยมปีที่_1,2 #โรงเรียนเมทนีดล
💁‍♀️มัธยมวิทยาศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เครื่องกำจัดเชื้อโรคไวรัสนานาชนิดเเละ COVID-19
ด้วยแสงยูวี ซีแบบตู้เคลื่อนที่ 🗂️📦♨️ 🟥
⭐ สามารถฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ได้ถึง 99.99%
⭐ โดยระบบภายในตู้จะทำการฆ่าเชื้อด้วยแสงสีฟ้า
⭐ ใช้ระยะเวลาในการอบพัสดุประมาณ 15-30 นาที
⭐ ด้วยระบบรีโมทคอนโทรล
✅ เพื่อความสะอาด ปลอดภัย ห่างไกลเชื้อไวรัส
✅ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของสมาชิกเมทนีดล
✅ ปลอดภัยคลายกังวลจากไวรัส COVID-19 และเชื้อโรคนานาชนิด 💕🎆

 

The school visitor passes are placed into our Sterilizer cabinet which thoroughly
cleans them before hanging them back up in reception ready for use.
Mataneedol School uses this innovative cabinet daily .It was made by our
secondary students in Grade 7 and Grade 8 during an A. I class. 💁‍♀‍

Mataneedol High School Science and Artificial Intelligence (AI) program.
UV Disinfection cabinet to help prevent COVID-19
⭐️ Kills 99.99% of viruses and bacteria.
⭐️ Internal sterilisation system and Blue UV light.
⭐️ It takes approximately 15-30 minutes to sterilise all incoming post, parcels, visitors Passes etc
⭐️ Runs with a remote-control system
✅ For cleanliness and safety, helping to keep viruses away.
✅ Great preventive hygiene for all staff members
✅ Safe, worry-free sterilisation to combat the threat of COVID-19, virus, and PM 2.5 💕🎆

 

 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)