โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

📣พร้อมแล้วค่ะ! #ดร. #อรทัย #สันติเมทนีดล
#ท่านผอ_ฝน ของเรา💜 แห่งโรงเรียนเมทนีดล
🗣ประธานนำประชุมคุณครูต่างชาติ-คุณครูไทยเมทนีดลของเราพร้อมประชุมแบบเชิงปฏิบัติการ
เข้มข้นเพื่อนักเรียนของเรา เพื่อสะท้อนผลเเละจัดลำดับผลงานทุกสายงาน
ร่วมประเมินผลงานและรับความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้ทุกท่านตระหนักถึงความสำคัญนโยบายของโรงเรียนเมทนีดลดำเนินต่อเนื่องก่อนปิดภาคเรียน เพื่อคุณภาพด้านการศึกษาของสมาชิกเมทนีดลที่รักของเราค่ะ

 

🔏Today March 12th , 2024 #Principal_Fon held our end of semester big meeting.
She summarized all of this semesters activities and outlined future planning
for the continued growth of our school.

✏️🔏今日、2024年03月12日#校長先生は今学期終了の大きな会議を開催しました。
彼女はこの学期の活動をすべて要約し、学校の継続的な成長のための将来の計画を概説しました。
outlined #ILoveMtes
🖌📚👩🏻‍💼👩🏽‍🏫👩🏻‍🏫👩🏻‍🍳👨🏼‍🍳👮🏻‍♀️👮🏻👨🏻‍💼👨🏻‍🏭📚🖌
✏️🔏今天,2024年03月12日#校長舉行了一次大型會議,結束了本學期。
她總結了本學期的所有活動,並概述了學校持續發展的未來計劃。概述了

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)