โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

เด็กเมทนีดลเปี่ยมศีลสมาธิปัญญา🧘‍♀️
✨สาธุกับเด็กหญิงณัจฉรียา เทนอิสสระ (Sea)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
💝ที่ได้รับขวัญกำลังใจในการฝึกปฏิบัติที่ใช้ความตั้งมั่น จดจ่อ และแน่วแน่อยู่กับสิ่งใด
สิ่งหนึ่งในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้จิตใจเราเกิดความสงบมากขึ้น 🧘‍♀️🧘
🥰16 ปีในทุกเช้าวันศุกร์นักเรียนเมทนีดลตั้งเเต่อนุบาล1-มัธยมปลาย รับธรรมะความสุขกับพระอาจารย์ ✨
ผศ.ดร.ภัคศิษฐ์ สุขเจริญชวรัตน์
✨พระธนากร ธนปญฺโญ เลขานุการเจ้าคณะตำบล
🛕จากศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมรตาบ้านผือ
เพื่อฝึกนักเรียนเมทนีดลทุกคนให้มีจิตใจดีงดงามอยู่เสมอ 🙏🏻โดยการเรียนรู้
#สวดมนต์สร้างสมาธิ ถือเป็นการสร้างบุญ
บารมีสูงสุดและยิ่งใหญ่โดยมีคุณครูไทยเรียนธรรมะไปพร้อมกับนักเรียน
พระอาจารย์ สอนธรรมะประจำทุกสัปดาห์นักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยม
รับธรรมะประจำทุกสัปดาห์อย่างสม่ำเสมอ เป็นผู้มีคุณธรรมที่พร้อมเป็นพลโลกสากล
ที่มีกาย วาจา และใจที่ดีเยี่ยม
โดยการสนับสนุนของท่านผู้อำนวยการ #ดร. #อรทัย #สันติเมทนีดล #ท่านผอ_ฝนของเราค่ะ💃 ที่ท่านเล็งเห็นความสำคัญการปลูกธรรมะในใจให้นักเรียน

 

Students learn Dhamma every Friday with monks.
They practice patience and meditation. They also increase wisdom and discipline.
The students are happy and everyone is good.🤍🤍

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)