โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

วันนี้ 18 มีนาคม 63 โรงเรียนเมทนีดล นำโดย ดร.อรทัย สันติเมทนีดล (ผอ.ฝน)
คุณครูจาร์ค T.Jarcque สาธารณสุขและทีมผู้ช่วยพยาบาล โรงเรียนเมทนีดลร่วมมอบ
- หน้ากากกันเชื้อโรค 3M ซุปเปอร์ไส้กรอง
-ชุดครอบศรีษะ ( Face Shields)
พร้อมกระบังหน้าทางการแพทย์
จำนวน 2 ชุด
- ชุดปฏิบัติการป้องกันเชื้อโรคแบบมิดชิด
แด่แพทย์หญิงหรรษา เรืองศิริปิยะกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
‍แพทย์หญิง วัลยาณี เนื่องโพธิ์ สูตินรีแพทย์ ชำนาญการ
นางรัตนา เนินลพ พยาบาลชำนาญการพิเศษ รองหัวหน้าพยาบาลด้านบริการ
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนเมทนีดล พร้อมดูแลนักเรียน สมาชิกของโรงเรียนตลอด 12 ปีที่ผ่านมา เราพรั่งพร้อมอุปกรณ์ความสะอาดที่ดีที่สุดเเละบุคลากร ด้านสุขภาวะอนามัยที่เป็นเลิศ
ทั้งสายสาธารณสุข ผู้ช่วยพยาบาล เเม่บ้านของโรงเรียน
ทั้งนี้เรามุ่งเเบ่งปันน้ำใจในเวลาวิกฤตโลก เเด่องค์กรที่รักเรา พร้อมช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ค่ะ


The principal, Dr Oratai Santimataneedol accompanied by teacher Jarque and the nursing team
donated medical equipment to Sirindhorn Hospital including 3M face masks, Face Shields and
antibacterial suits.


校長、ジャック先生と一緒にオラタイサンティメータニードン校長先生がシリントーン病院に医療機器を寄贈しました。

 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)