โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

🧍‍♀️🧍🏻เด็กเมทนีดลมีทั้งความฉลาดเเละเฉลียว พร้อมความซื่อสัตย์ทุกคน
👩🏻‍🦰ผอ.ดร.อรทัย สันติเมทนีดล ได้มอบรางวัลให้เเด่
👩‍💼เด็กหญิงอชิรญา ชุณหพิสุทธิ์ (คุณอัญญา)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนเมทนีดล เก็บเงินได้จำนวน 500 บาท คุณค่าด้านจิตใจคิดดี ทำดี มีความซื่อสัตย์สุจริต
นำส่งคืนเจ้าของอย่างประทับใจ✨
👨‍👩‍👧คุณครู Kent ได้ทำธนบัตรหล่นหาย ซึ่งคุณอัญญา เป็นผู้พบ เเละเข้าใจว่าต้องเป็นของท่านผอ.ฝน ซึ่งนำมาทั้งความสุขเเละความปลื้มใจ ท่าน ผอ ฝนได้มอบของขวัญให้คุณอัญญา รวมทั้งคุณครู Kent ได้มอบรางวัลให้เช่นกัน♥️💜✨คุณอัญญาไม่ได้มุ่งหวังสิ่งของใดๆ
ทางโรงเรียนขอชื่นชมคนเก่งคนดี มีความฉลาดเเละต้องเฉลียวใจด้วยเป็นแบบอย่างที่ดีให้ทุกคน โดยโรงเรียนเมทนีดลปลูกฝังนักเรียนเเละสมาชิกที่รักของเราทุกคน ให้สร้างความสุขในสิ่งที่ตนพบเจอรอบตัว รักพอใจในสิ่งที่ตนมีพร้อมรักษา โดยมีปัญญานำทางได้💡💼เรียนสนุกมีความสุข ทุกวันที่เมทนีดล💜

🧍‍♀️🧍🏻Mataneedol children are smart and clever. with all honesty

👩🏻‍🦰 Dr.Oratai Santimataneedol has given the award
👩‍💼Ms.Achiraya Chunhapisut (Anya)
A Grade 4 student of
Mataneedol School collected a 500 baht note. The value of the mind, good thinking,
good deeds, honesty. Impressively returned to the owner ✨
👨‍👩‍👧Teacher Kent lost a banknote which Khun Anya found and understood that it must be from Principal Fon. Which brought both happiness and joy. Principal Fon gave a gift to Miss Anya Including
Teacher Kent gave the award as well♥️💜✨ Khun Anya did not expect anything.
The school would like to appreciate talented and like minded people to be smart and
be perceptive as well as being a good role model for everyone. Mataneedol School cultivates all
our beloved students and members to create happiness in what they find around them.
Love and be satisfied with what they have and are ready to heal. with wisdom to guide you to study,
have fun and be happy every day at Mataneedol School💜

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)