โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

ดร.อรทัย สันติเมทนีดล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดล คือผู้นำทางวิชาการ (Academic Leadership)
เเท้จริงผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรับ เเละจิตเอื้อเฟื้อต่อสายงานการศึกษาเสมอมา
ได้รับเกียรติแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมสัมมนาอ้างอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship)
ในงานวิทยานิพนธ์ นิสิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันเสาร์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2563
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พัชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร​
ผศ.ดร.ประยุทธ ชูสอน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ​ ร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วยค่ะ

 

 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)