โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
 

 

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสร วงศ์เกษม สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามในวิชา Aftificial Intelligence:AI เด็กๆ ได้รู้จักบอร์ดสมองกล อุปกรณ์สำหรับต่อวงจร เช่น หลอด LED ตัวต้านทาน (Registor) ฯลฯ และเรียนรู้การต่อวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง นอกจากนี้เด็กๆ เรียนรู้การเขียนภาษาซีสำหรับบอร์ดควบคุม สามารถควบคุมการเปิดปิดหลอด LED ได้โดยเขียนโปรแกรมควบคุมตามบทเรียนสามโปรแกรม ทุกคนเก่ง และตั้งใจเรียนรู้มากๆ ค่ะ


 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)