โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

สวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล

ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีด คุณครูต่างชาติ-ไทย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -2
และระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมสวดมนต์กับพระอาจารย์ ดร.ภเซศิษฐ์ เจริญสุข ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์มพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2563
ณ ห้องประชุม PDCA โรงเรียนเมทนีดล จังหวัดขอนแก่น
โดยเล็งเห็นและตระหนักในความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเพื่อแสดงความจงรักภักดี
และน้อมรำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

On Friday, July 24, 2020, Mataneedol School Grade 7-8 and Grade 5 students, Thai and foreign teachers,
joined the prayers with the Monk, Dr. Pakasit Charoensuk to extend good wishes for His Majesty King Maha Vajiralongkorn,
King Rama 10, on the occasion of his birthday on July 28, 2020. The blessing took place at the PDCA Meeting Room of Mataneedol School, Khon Kaen Province. At Mataneedol, we recognize the importance of the Thai monarchy.
It was our great honour to demonstrate our respect and loyalty, along with all Thai people to His Majesty.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)