โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

ยินดีต้อนรับนักเรียนกลับสู่โรงเรียนสำหรับภาคเรียนที่ 2
👩‍⚕️การตรวจความสะอาดของเส้นผม เพื่อให้มีสุขภาพดีอย่างสม่ำเสมอ
👭🏻เซลล์ของเส้นผม สะอาด ผิวหนังบริเวณผมดียิ่งขึ้น เพื่อการเรียนรู้ที่มีความสุขของนักเรียนตลอดทั้งวัน

 

Our nursing team welcomes students back to school for the semester 2 and check their health .
PH.Kat leads the team in the lice check.

在第二学期开学伊始,美达尼顿学校的护理团队欢迎学生们返校,并检查他们的健康情况。 PH.Kat带领团队在进行虱子检查。
私たちの看護チームは、2学期、学校での学生の戻健康状態をチェックします。 PH.Katはシラミチェックでチームを率いています。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)