โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

👫🏻เปิดโลกทัศน์ เรียนรู้นอกห้องเรียนเสมอ
👍🏻เกิดประสิทธิผลที่สุดจากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning )
ในกิจกรรมแข่งขัน CPR Challenge Season 3 และร่วมกิจกรรมบูธนิทรรศการหลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์
♥️ CPR/AED
💦🤽🏻การช่วยอุบัติภัยทางน้ำ
🩸การดาม ห้ามเลือด
🩷สุขภาพจิตวัยรุ่น
🗣️สิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนต้น
🛣️การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
ในกิจกรรมตลาดนัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "หลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์ในโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดขอนแก่น"
CPR Challenge Season 3 and Water Rescue Competition
🏢ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น
ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566
🚑การแพทย์ฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
โดยมีท่านผู้อำนวยการ #ดร. #อรทัย #สันติเมทนีดล #ท่านผอ_ฝน ของเรา💃🏻
คุณครูเจย์ คุณครูขิม สาธารณสุขแคท และพี่เนอสชมพู่ ดูเเลใกล้ชิดพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริม นักเรียนรับประสบการณ์จริง ได้ความรู้จากการช่วยฟื้นคืนชีพและได้ความรู้วิชาการ
ด้านการแพทย์ฉุกเฉินจากทีมเเพทย์ สอดคล้องกับวิชาสุขศึกษาและแพทย์เบื้องต้น ของนักเรียนเมทนีดลระดับมัธยมศึกษาฝึกการมีความรับผิดชอบ ต่อตนเองสังคมทักษะชีวิตที่สำคัญ 👩‍⚕️👨‍⚕️🚑
Global Citizen
ในนามโรงเรียนเมทนีดล ขอกราบขอบพระคุณ
👨🏻‍⚕️นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น
👩🏻นางสาวธนียา นัยพินิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
👨🏻‍⚕️นพ.อภิชัย ลิมานนท์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ที่ให้เกียรติทางโรงเรียนเมทนดล เข้าร่วมกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์มหาศาลค่ะ

 

Secondary Level Class at #Mataneedol School opened it’s doors to the world of
outside learning today covering the very important subject and life skill of CPR
resuscitation This very effective form of active learning was given by the Khon Kaen
centre Hospital Accident and Crisis Center Division with

Dr. Oratai Santimataneedol Principal Fon, Teacher Jay, Teacher Khim, P.H.Kat, N.A.
Chompoo the school public health team and our assistant nurses,
Mataneedol school Look closely and are always ready to participate
in activities which give students the opportunity to gain real life experience from learning.
Students have a responsibility to themselves and their local communities
to learn these important life skills and be global Citizens.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)