โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

สุดยอด! อนามัยป้องปาก นวัตกรรมสะอาดต่อเนื่อง
เพื่อทีมแม่ครัวเมทนีดลเตรียมพร้อมบริการเสริฟอาหารทุกมื้อปรุงใหม่ สะอาดปลอดภัย มาตรฐานด้านคุณภาพโภชนาการอาหาร เพื่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียนโรงเรียนเมทนีดลทุกมื้อค่ะ

#Excellence and Cleanliness
At Mataneedol School, the chef team are serving clean and fresh meals every day! And maintaining excellent hygiene of our students.

卓越性と清潔さ
メータニードン学校では、シェフチームが毎日清潔で新鮮な食事を提供しています。 そして、私たちの学生の優れた衛生状態を維持します。

 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)