โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

#นักเรียนเมทนีดลทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษระดับโลก!อย่างต่อเนื่อง
#นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่6 เข้าทดสอบโครงการ #มาตรฐานวัดระดับความรู้ความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษสหภาพยุโรป
 (CEFR)ภาษาอังกฤษแบบออนไลน์สำหรับนักเรียน
จากสำนักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด สนับสนุนโดยผู้อำนวยการ #ดร.#อรทัย #สันติเมทนีดล 
เพื่อการใช้ความสามารถภาษาอังกฤษของนักเรียนเมทนีดลสามภาษา ซึ่งเป็นแบบทดสอบสำหรับนักเรียนที่ได้รับการออกแบบมา
เพื่อสร้างประสบการณ์การทดสอบที่เป็นเลิศเพื่อให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม
และมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลา มาตรฐานสากล ซึ่งโรงเรียนเมทนีดลจัดให้ฟรีครับ

CEFR Level Tests for MTES's Global Citizens.Oxford Young Learners Placement Test :
Common European Framwork of Reference for Languages (CEFR)
Supported by Dr.Oratai Santimataneedol founder and Principal of Mataneedol School,
with the help from Mataneedol’s English team, would like to encourage and support all
of our Grade students to take the CEFR : Oxford Online Placement Test. Our aim is to bolster
our trilingual students English language use, specifically concerning fluency and accuracy.

 

 

 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)