โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

เมทนีดลเพิ่มพี่เนอสให้เด็กๆ อีก 4 คน! โรงเรียนเมทนีดล


เน้นการจัดการศึกษาคู่การสาธารณสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเสมอมาอย่างยั่งยืน
เครือข่ายที่ยาวนานส่งต่อบุคลากรคุณภาพ ด้านการสาธารณสุขสู่โรงเรียนเมทนีดลตลอด 12 ปี
นำโดย ดร.อรทัย สันติเมทนีดล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดล ขอขอบพระคุณ
ความร่วมมือจาก คุณณัฏฐ์ชุดา วรรณพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพบริบาล เคารพรักเสมอมา
โดยมีนางสาวสุธิดา แก้วไสย์ พี่ PH พี่เเคท สาธารณสุขเมทนีดล ได้นำคณะฯเยี่ยมชมห้องเรียน
พร้อมลงมือปฎิบัติหน้าที่โดยพรุ่งนี้พี่เนอสและสาธารณสุข เมทนีดล รวม 14 คน
สร้างคุณภาพชีวิตสมาชิกเมทนีดล สุขอาชีวอนามัยที่ยอดเยี่ยมเสมอมา พร้อมเสมอเพื่อนักเรียนที่รักของเรา
สมกับเป็นโรงเรียนเวิลด์คลาสมาตรฐานสู่สากล (World Class Standard School)
เพราะความรักที่เราใส่หัวใจให้นักเรียนและสมาชิกเมทนีดลตลอด 12 ปี เรียนอย่างมีความสุข

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)