โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
 


ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับคัดเลือกสภานักเรียนโรงเรียนเมทนีดลปีการศึกษา 2562 โดยประกาศผลตามคะแนนดังนี้ 
ตำแหน่งประธานนักเรียน เด็กหญิงเอ็มม่าเพิร์ล วัตต์ ป.5 
ตำแหน่งรองประธานนักเรียน เด็กชายธนภัทร อุ่ยตระกูล ป.5 
ตำแหน่งเลขานุการ เด็กชายทินาคม ญารเวไลเนน ป.5 
ตำแหน่งเหรัญญิก เด็กหญิงกุลรักษา ขันติกุล ป.5 
ตำแหน่งกรรมการ เด็กชายนาคบรรพต จิตร์โต ณัฐ ป.5 
และอันน่า ป.6 ประธานนักเรียนปีการศึกษา 2561 จับมือร่วมแสดงความยินดีผู้รับตำแหน่งในปีการศึกษาใหม่ทุกคนรวมถึงคุณครูต่างชาติ-ไทย 
โดยมี #ดร.#อรทัย สันติเมทนีดล #ผอ. ฝน กล่าวแสดงความยินดีต่อนักเรียน ทุกคนและมอบเข็มเกียรติยศกับสภานักเรียนค่ะ

The winner this year and new school president is: Emma Watts from Grade 5
The new council members are:
Vice President: Pete, G5, 
Secretary: Pun Pun, G5,
Treasurer: Yeen, G5, 
Committee: Natta, G5
Last year’s school President Anna from Grade 6 came to the stage to hand over the presidency to the 
New president elect. Miss, Emma Pearl Watts of Grade 5.
Congratulations to everyone who took part.
Principal Fon awarded the winning students with special ‘School Council Badges’ which they will wear with pride for one school year


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)