โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

ยินดีต้อนรับนักเรียนกลับสู่โรงเรียนสำหรับภาคเรียนที่ 2
👩‍⚕️การตรวจประเมินภาวะโภชนาการด้านการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย การชั่งน้ำหนักตัว การวัดส่วนสูง เพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการดีเยี่ยม มีสุขภาพดีอย่างสม่ำเสมอ👭🏻

👬Mataneedol health screening to monitor student growth. Public Health Nursing Assistant with
Mataneedol School for 14 years. Welcome to our students, back to school for Semester 2.
Nutrition assessment of body changes, by weighing and checking height measurement, to closely monitor growth and development, to maintain student health.

 

👍美达尼顿学校健康筛查,以监测学生的成长。美达尼顿学校学校担任公共卫生护理已达14年时间。欢
迎第二学期回归到学校的学生们。学校持续评估学生身体营养变化,通过称重和检查身高测量,密
切监测生长发育,维护学生健康。
👩‍⚕️学生の成長を監視するためのメータニードン健康診断。
メータニードン校で14年間保健師を務める。
生徒の皆さんへようこそ。学期2に戻ります。身長の測定値を測定して確認し、成長と発達を綿密に監視し、
生徒の健康を維持することによる、体の変化の栄養評価。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)