โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

รวมทั้ง #ระบบการเรียน #IGCSE #ได้รับการรับรองเป็นศูนย์เรียนศูนย์สอบจากประเทศอังกฤษ
นำสู่บทเรียนในรายวิชาชีววิทยา (Biology) และเคมี (Chemistry) ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
สอนโดยคุณครูเจนนี่ เด็กๆ ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการทดลอง ลงมือปฏิบัติจริง 🧪🧫🔬
ค้นคว้าข้อมูล พร้อมกับการบันทึกสรุปผลอย่างเป็นขั้นตอนกับคุณครูต่างชาติคุณภาพ นักเรียนเมทนีดล
เรียนสนุก ปลอดภัยได้ความรู้ควบคู่นวัตกรรมรายวิชา 📚👍#โรงเรียนเมทนีดลคุณภาพชั้นเยี่ยมด้านการศึกษา พร้อมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 👩🏻‍🔬📚🏫

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)