โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 
รอบคัดเลือกระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาระหว่างสีเหลืองและสีชมพู🤼โดยมีเพื่อนๆคุณครูประจำแม่สีร่วมเชียร์ให้กำลังใจ💕นักเรียนสนุกสนานมากค่ะ🥰
#โรงเรียนเมทนีดลจัดกิจกรรมส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการหลากหลายส่งผลถึงการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา รวมทั้ง สมรรถภาพการเคลื่อนไหวร่างกายรูปแบบต่างๆ การเข้าร่วมกิจกรรมทางกายทั้งบุคคลและแบบทีมเพื่อสมาชิกเมทนีดลทุกคน
เรียนอย่างมีความสุข มีสุขภาพร่างกายที่ดีแข็งแรง

 

 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)