โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

The 12th #World Peace Ethics Contest: World-PEC 2020

โรงเรียนเมทนีดล 3 ภาษานำโด่งผลการเรียนรู้ทุกด้าน นักเรียนมีความสุขรักการเป็นคนดีชัดเจน!

ขอเเสดงความยินดีอย่างยิ่งกับรางวัลสอบ World Peace Ethics Contest
เด็กหญิงออมสุข วิทยาไพโรจน์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้ารับรางวัลโล่ห์เกียรติยศอันดับ 1 ( First Place Winner- A Grand Commemorative Plaque Certificate of Excellence) ระดับ ป.4-6 จากผู้สอบ ทั่วโลก
ในการสอบ The 12th World Peace Ethics Contest : World-PEC 2020 เป็นการสอบเขียนภาษาอังกฤษด้านศีลธรรมสากลที่มีโรงเรียนนานาชาติเเละโรงเรียนสองภาษาเข้าเเข่งขัน อย่างเข้มข้น
โดยดร.อรทัย สันติเมทนีดล (ผอ.ฝน)
คุณครูสตีฟ (ครูประจำชั้นต่างประเทศ)
ครูป้อมแป้ม (ครูประจำชั้นไทย) และคุณครูไมค์ (ครูต่างประเทศฝ่ายเตรียมอนุบาล ร่วมมอบรางวัลให้กำลังใจชื่นชมนักเรียนคนเก่งของเราค่ะ

ทั้งนี้ โรงเรียนเมทนีดล ติดลำดับสำคัญมาโดยตลอด เเละปี 2020 นี้ คุณออมสุข เเละเพื่อน พี่น้องเมทนีดลได้สร้างชื่อเสียงด้วยการเขียนบรรยายการสอบศีลธรรมออกมาจากใจเเละความคิดที่เเท้จริง สมเป็นพลโลกสากลอย่างสมบูรณ์

ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองเป็นอย่างสูง
นายแพทย์เกรียงไกร วิทยาไพโรจน์ และแพทย์หญิงอุ้มจิต วิทยาไพโรจน์ ที่ให้การสนับสนุนร่วมมือด้วยดีโดยเสมอมานะคะ

The 12th #World Peace Ethics Contest: World-PEC 202
Every year our #students in grades 4-7 study peace ethics. They Learn about Buddhism, Dharma, meditation and good moral behaviour. They also keep a daily diary outlining the good things they have done each day which they write in English. After a month of study, they will sit an exam.
This year one of our students from grade 5, Om Suk Wittaya Pairote (Aomsook) surpassed herself by gaining 1st place in all of Thailand.
This is a major achievement and Mataneedol School would like to say congratulations to Aomsook who received a Grand Commemorative Plaque and a Certificate of Excellence.
Aomsook can be seen in the video clip receiving her award at the event and also at school with homeroom teachers Steve and PomPam who was accompanied by Principal Fon and teacher Mike.
We would like to thank her parents Dr Kriangkrai Witthaya Phairot and Dr Umjitwitthaya Pairote for their continued support at Mataneedol School.

 


 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)