โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

โดยมี ผู้สมัครทีมสภานักเรียนพร้อมมีทั้งหมด 5 คณะ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนี้
Pleases Vote for Student Council for Academic Year 2022 on Wednesday 22nd of December 2022
🤍 สมาชิกเบอร์ 1 “Mataneedol Gold en Time Team”😊
📣 1. ด.ช. มหัศจรรย์ วงษ์ปัญญา (Myreal G.5) : Leader 🤍
2. ด.ช. พนพ จันทร์เมฆา (Khung G.5) : Committee
3. ด.ช. ธรรมทัช หงษ์วิศิษฐกุล (นะโม G.5) : Committee
4. ด.ช. กรวีร์ เจริญวัฒนศักดิ์ (Meekha G.4) : Committee
🌟Please Vote Number 1 Golden Time Team
💗 สมาชิกเบอร์ 2 “Mataneedol New Generation ”
📣1. ด.ญ. ลัลย์ลลิล สินธุประสิทธิ์ (Lanla G.5) : Leader💗
2. ด.ญ. จินดามณี มณีลังกา (Tonboon G.5) : Committee
3. ด.ญ. วชิรภัชร์ สกุลจิรถาส (Kanompia G.5) : Committee
4. ด.ญ. เมรินทร์ อิโนะซึเมะ (Mei G.4): Committee
🌟Please Vote Number 2 Mataneedol New Generation
💜สมาชิกเบอร์ 3 “Mataneedol Rescue Team”
📣 1. ด.ญ. ปัณณิกา ปราบภัย (Mali G.5) : Leader 💜
2. ด.ญ. พิชญาภา สัตตุบุศย์ (Pearl G.5) : Committee
3. ด.ช. ภาคิน มานิตพรสุทธ์ (Kin G.5) : Committee
4. ด.ช. กิตติกวิน กาญตระศิริ (Falcon G.4) : Committee
🌟Please Vote Number 3 Mataneedol Rescue Team
🧡สมาชิกเบอร์ 4 “Mataneedol Sports Boys”
📣 1. ด.ช. ธนพิพัฒน์ แจ้งพวงสี (Angpao G.5) : Leader 🧡
2. ด.ช. สิรวิชญ์ ไชยศิวามงคล (Tul G.5) : Committee
3. ด.ช. จิระพล จีระวิพูลวรรณ (Lilo G.5) : Committee
4. ด.ช. ธารา ผุยน้อย (Thara G.4) : Committee
🌟Please Vote Number 4 Mataneedol Sports Boys
💛สมาชิกเบอร์ 5 “Mataneedol Super Sport Team”
📣 1. ด.ญ. เอพริล ชนัญญา อลิซาเบ็ท วัตต์ (Apirl G.5) : Leader💛
2. ด.ญ. ชีวาพร มาลัยกนก (PingPing G.5) : Committee
3. ด.ญ.ชนัญธิดา ธรรมมาคำ (PeiPei G.5) : Committee
4. ด.ญ. ซาแมนด้า เจ้ด ฟิชเชอร์ (Sammy G.4) : Committee
🌟Please Vote Number 5 Mataneedol Super Sport Team

 

 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)