โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

สมาชิกเมทนีดลของเราสุขภาพเเข็งเเรง ปลอดภัยโรคเสมอ

ดร.อรทัย สันติเมทนีดล (ผอ.ฝนของเรา) ผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดล
ห่วงใยทีมเมทนีดลเสมอมา เเจกมาส์ก F1 ของเมทนีดล ด้วยความห่วงใยให้คุณครู พนักงานทุกท่านไว้เพื่อใช้นอกสถานที่
เพื่อความมั่นใจ ปลอดภัยเเละการเป็นอยู่สุขภาพกายใจดีต่อเนื่องค่ะ

Our Mataneedol family  Clear Vision 2020Vision 

Mataneedol members, always strong, healthy and safe thanks to Dr.Oratai Santi-mataneedol (Principal Fon)
Director of Mataneedol School. Principal Fon always takes care of the Mataneedol team,
today she issued new F1 masks to keep all teachers healthy and safe. All staff can use the masks on and off-site for their confidence, safety and well-being for continuous physical and mental health. 

👉我们的美达尼顿家庭�晰视野2020视野
美达尼顿成员,始终坚强,健康,安全,感谢❤️
Oratai Santi-美达尼顿博士(Fon❤️校长) 美达尼顿学校的指挥者。
Fon校长一直照顾美达尼顿团队,今天她发布了新的F1口罩,以确保所有老师的健康和安全。
所有员工都可以在现场和场外使用口罩,以保持自信,安全和幸福感,从而获得持续的身心健康💕

👉私達のメータニードンファミリー� キリとしたビジョン2020ビジョン❣
メータニードンメンバーは常に強く、おかげで健康で安全❤
メータニードン学校のDr.フォン校長先生常にメータニードンチームを思っています。今日は健康と安全を思いF1
マスクを全教師に配りました。全てのスタッフは精神的健康のための自信、安全、
及び幸せのためにそのマスクをどこでも使えます。

 

 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)