โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
 

 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562
ดร.อรทัยสันติเมทนีดล ผู้อำนวยการ โรงเรียนเมทนีดล พร้อมคณาจารย์ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
เป็นตัวเเทนคณะคุณครู นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรโรงเรียนเมทนีดล ได้รับเกียรติจาก สถานีวิทยุโทรทัศน์ 
แห่งประเทศไทย (NBT) ช่อง 11 ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทรา ธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย 
โดยมีนายสมบัติ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ช่อง 11 จังหวัดขอนแก่น เเละทีมงานให้การต้อนรับอย่างประทับใจยิ่ง ขอขอบพระคุณทุกท่านด้วยค่ะ


On Wednesday 26th June 2019, our principal, #DrOratai#Santimataneedol founder/principal of mataneedol school and a few Thai and foreign teachers attended a television recording for NBT 11 Khon Kaen, Thailand, to give our respect and best wishes to His Majesty, King Mahawachiralongon Bodinthrathepphayawarangkun on the occasion of his birthday. We would like to thank Mr. Sombut Chairat, Director of National Broadcasting Services of Thailand, (NBT 11) Khon Kaen for his kind invitation and very warm welcome to our Mataneedol School all team.


 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)