โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
 

 

2月25日,26日に日本の長崎ウエスレアン大学から日本人がメッタニードン学校に訪問しアクティビティを行いました。
25日は、学生が自分の得意分野を活かして、歌やスポーツ、折り紙などの様々な活動を子供達と一緒に行いました。
26日は、ぜんざいを作り、
メッタニードン学校の子供達や、先生、運転手や看護師などの沢山の人達に試食してもらいました。
このような活動があり、子供達にとってとても良い経験になりました。
ウエスレアン大学のみなさん、本当にありがとうございました。
またの訪問をお待ちしております。

February 25th/26th 2019
Over the last two days we have been visited by some of our Japanese teacher, Dai Suket’s, friends who are currently studying in Nagasaki, Japan at the Metta Nidone School and Wesleyan University.
The purpose of the visit was to work with our students in their individual areas of specialty. 
On the 25th the students took part in various activities with them such as singing, sports, and origami.
On the 26th, they were taught how to make Zenzai, which is a traditional Japanese snack. Zenzai is a sweet Azuki red bean soup with baked Mochi or Dango in it. Zenzai is basically a soup made from Anko, (a sweet red bean paste) which is the crucial ingredient for traditional Japanese confectioneries.
Quote: ‘Everyone got to taste some of it. This activity was a very good experience for the children.’
‘Everyone at Wesleyan University would like to say thank you very much for allowing us to visit Mataneedol School. We are looking forward to our next visit.


   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)