โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

 

โรงเรียนเมทนีดลจัดกิจกรรมงานวิทยาศาสตร์สะเต็มศึกษา
และการทดลองแสนสนุกโรงเรียนเมทนีดล ครั้งที่ 13


ภายในโรงเรียนพร้อมการเสริมสะเต็มศึกษาในหลักสูตรเมทนีดล STEMMM
(S- วิทยาศาสตร์ T- เทคโนโลยี E-วิศวกรรม M-คณิตศาสตร์ M-การแพทย์ศึกษา M-คุณธรรม)
ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. - 11.30 น. นำโดย #ดร.#อรทัย #สันติเมทนีดล #ผอ.ฝนของเรา
และคุณครูชัคพิธีกร เข้าร่วมเยี่ยมชมบูธในทุกระดับชั้น ตั้งแต่เตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยตัวแทนนักเรียนมัธยมศึกษาเข้าร่วมโชว์ผลงานวิทยาศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์ (AI)
เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยยูวี แบบตู้เคลื่อนที่และหุ่นยนต์โดยการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษและเพิ่มพูนทักษะต่างๆ
ด้านสะเต็มศึกษาการทดลอง เนื่องด้วย 18 สิงหาคม ของทุกปี ถือเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเมทนีดลมีความตระหนักในการส่งเสริมนักเรียนทุกระดับชั้นได้เรียนรู้ทดลอง
วิทยาศาสตร์และสะเต็มอย่างสนุกสนานภาคบ่ายกิจกรรมการแข่งขันชนะเลิศ CPR
ทักษะชีวิตนักเรียนเมทนีดล ควบคุมโดย สาธารณสุขและผู้ช่วยพยาบาลโรงเรียนเมทนีดล
และการฝึกช่วยชีวิตตนเองเมื่อยามมีอาหารติดลำคอหรือผู้อื่นทันท่วงที


On Friday 21th August, 2020, from 9.00 a.m. until 11.30 a.m., we will have the Annual Academic Science, Technology, Engineering, Mathematics, Medical and Moral (S-T-E-M-M-M) Education and Experiments Fair. Our Principal and all teachers would like our students to present their science projects which they have been learning about in the approach to Science Day. All classes have a science project to present to the school to enhance student knowledge. There will also be a special Artificial Intelligence show with a robot AI by Secondary 1 and 2.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)